Agribank Quảng Nam cho khu nông nghiệp vay 5.268 tỷ đồng

Vừa qua, Agribank Quảng Nam vừa tổ chức tổng kết 5 năm cho vay theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP. 

Qua tổng kết giai đoạn 2010-2015, tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đến cuối tháng 8.2015 của Agribank Quảng Nam đạt 5.268 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 91,28%/tổng dư nợ.

Loading...
agribank-quang-nam
Agribank Quảng Nam đã tài trợ giải chạy Việt dã

Nếu so với tổng dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 41 của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh, Agribank Quảng Nam chiếm tỷ trọng lên đến 59,2%.

Riêng về cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, đến nay, Agribank Quảng Nam đã tiếp cận, thẩm định và ký kết 8 hợp đồng tín dụng hỗ trợ đóng mới 8 tàu (4 sắt, 4 gỗ) có công suất từ 800CV trở lên với tổng số tiền cam kết cho vay 60,3 tỷ đồng, đã giải ngân số tiền 14,2 tỷ đồng.

 

Loading...