Bài thơ tổng hợp đặc sản Quảng Nam: Mì Gà thì nhắc Phú Chiêm, Quế Sơn có ghé nhớ tìm Gà ta 

Quảng Nam đặc sản có gì?
Nói ra Ai cũng nhắc Mì Quảng Nam
Đi qua mảnh đất Hà Lam
Mua Hành với Kiệu về làm laghim

quang-nam

Loading...

Mì Gà thì nhắc Phú Chiêm
Quế Sơn có ghé nhớ tìm Gà ta 
Thăng Bình cách đó không xa
Sắn dây ngọt lịm làm ta mát lòng 


Điện Phương, Cầu Mống thầm mong
Bê thui ngon bởi bên trong tre già (ruột trọng)
Điện Bàn đất Quảng Nam ta
Đường non nhúng bánh từ xa dậy mùi 


Đại lộc xứ sở của tui
Bánh tráng số một, mọi người chẳng quên
Mong chờ mưa gió nổi lên
Bòn Bon trôi xuống từ trên thượng nguồn 


Hội An một thuở đi buôn
Mít non gửi xuống, cá chuồn gửi lên
Cù Lao Chàm, ở cạnh bên
Nhâm nhi mực nướng chẳng quên bao giờ 

quang-nam


Một thời dệt lụa, ươm tơ
Mã Châu ngày ấy bây giờ ra răng?
Nói ra cũng phải công bằng
Quế Trà My nhận Bằng khen xứ người 


Ai về đất Quảng quê tui
Một lần cho biết tình người Quảng Nam 

Của tác giả Trương Đinh Trung

Loading...