Đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được rõ ai là người cắt chữ, dán vào biển báo giao thông này. Tuy nhiên, từ một biển báo giao thông thông báo “Phía trước là trạm xăng dầu” đã bị ghi thêm dòng chữ “nước ướp lạnh” phía dưới gây nhiều tò mò, phán đoán cho người đi đường.
Người thì nhận định, một quán nước nào đó cắt chữ dán vào để mời gọi khách hàng. Trong khi đó, có người nhận định là trạm xăng dầu phía trước có khuyến mãi nước ướp lạnh cho người đi đường!
Có thể nói lợi dụng vấn đề thời tiết nóng nực những ngày qua, nên người dân mới tùy tiện gắn chữ vào gây nên sự phản cảm. Hiện tại đến ngày 11.5, dòng chữ trên vẫn chưa được tháo gỡ, trả lại sự nghiêm túc của một biển báo giao thông, giúp người đi đường tiện quan sát, phục vụ tốt hơn cho lộ trình di chuyển.