Cấm buôn bán, giết mổ gia cầm, gia súc chưa qua kiểm định

Nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người và vệ sinh an toàn thực phẩm. UBND tỉnh Quảng Nam vừa có Công văn số 2832/UBND-KTN về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật.

cam buon ban giet mo gia xuc chua qua kiem dinh
Nghiêm cấm mọi hành vi giết mổ gia cầm, gia xúc chưa qua kiểm định

 

Loading...

Sở Công Thương đã đề nghị Chi cục Quản lý thị trường triển khai thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm như: tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Nghiêm cấm việc buôn bán, giết mổ, tiêu thụ gia súc, gia cầm chưa qua kiểm dịch nhằm đảm bảo an toàn cho sức khoẻ con người và vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các trường hợp gian lận thương mại như: bơm nước, hóa chất vào gia súc trước khi giết mổ; kinh doanh giết mổ gia súc gia cầm trái với quy định. Chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nội dung về kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm.

Loading...