Tại đây, đại điện CĐ, Ban giám đốc và các CĐ cơ sở trực thuộc cùng ký cam kết thực hiện một số nội dung nhằm đổi mới phong cách và thái độ phục phục vụ người bệnh thay cho “Thực hiện 12 điều Y đức” hay “Quy tắc ứng xử” trong ngành Y tế như: Thành lập đường dây nóng hoạt động 24/24h, kịp thời xử lý các phản ánh của nhân dân; các khoa, phòng có hộp thư góp ý và xử lý kịp thời phản ánh của người bệnh; có sơ đồ, bảng hiệu hệ thống chỉ dẫn để người bệnh dễ thấy, dễ hiểu…

Ông Huỳnh Thế Vịnh – Chủ tịch CĐ ngành y tế tỉnh Quảng Nam cho biết-đây là cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thiết thực và vô cùng quan trọng, có tính toàn diện, đồng bộ và trách nhiệm cao của mỗi cá nhân từ Trưởng khoa, phòng cho đến Giám đốc từng đơn vị.

Đặc biệt là cam kết của Giám đốc Sở Y tế với UBND tỉnh trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh, qua đó, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của toàn ngành trong năm 2015.