Chìa khóa thành công cho xây dựng nông thôn mới là dạy nghề, làm trang trại

Tam Lộc (huyện Phú Ninh, Quảng Nam) đã đạt được 9/19 tiêu chí của xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo xã Tam Lộc luôn coi việc chú trọng đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại để tăng thu nhập, giảm nghèo cho người dân là chìa khóa thành công của hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Chìa khóa thành công cho xây dựng nông thôn mới là dạy nghề, làm trang trại
Nhà văn hóa xã được xây mới khang trang hơn

Ông Bùi Nguyên Bảo – Chủ tịch UBND xã Tam Lộc cho biết, Tam Lộc đã đạt được 9/19 tiêu chí NTM, trong đó thành quả quan trọng nhất là số hộ nghèo giảm còn 74 hộ (chiếm 3,22%), thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu/năm… Để đạt được thành tích này, Tam Lộc đã đẩy mạnh đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp, tập trung dồn điền đổi thửa (trên 300ha), phát triển mạnh kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Ngoài ra, Tam Lộc khuyến khích và hỗ trợ người dân đưa các giống mới vào sản xuất để tăng năng suất, tăng hiệu quả kinh tế.

Loading...

Bên cạnh đó tập trung đưa vào nuôi các loại có giá trị kinh tế vào chăn nuôi, như nhím, thỏ, chồn… Hiện tại, địa phương có 7 trang trại, gia trại cho doanh thu hơn 1 tỷ đồng/năm, gần 100 gia trại chăn nuôi. Đời sống người dân Tam Lộc cải thiện từng ngày nhờ vào việc phát triển chăn nuôi và nông nghiệp.

Vừa phát triển kinh tế, lãnh đạo xã còn dồn sức vào đầu tư giao thông nông thôn, trong đó bê tông hóa 5,6km đường trục thôn, cứng hóa các đường ngõ xóm với chiều dài 4,93km, cứng hóa trục chính giao thông nội đồng 4,35km; đầu tư thủy lợi hóa đất màu, hạng mục bê tông 0,4km kênh tưới tại thôn Đại Đồng; huy động nguồn vốn từ chương trình hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo để sửa chữa nhà đạt chuẩn…

Với mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ đạt thêm 3 tiêu chí (hộ nghèo, cơ sở vật chất văn hóa và y tế), nâng tổng số các tiêu chí lên 12/19 tiêu chí đồng thời củng cố, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Và mục tiêu chung đến giai đoạn năm 2016-2017, Tam Lộc sẽ phấn đấu đạt các tiêu chí còn lại để hoàn thành về đích xây dựng nông thôn mới.

Loading...