Còn hơn 11.000 hộ thiếu đất ở, đất sản xuất trên vùng núi Quảng Nam

Ngày 1.10, theo thông tin từ Ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết, các địa phương miền núi trong tỉnh hiện còn khoảng 5.000 hộ thiếu đất ở, hơn 2.050 hộ chưa có đất sản xuất và hơn 4.000 hộ thiếu đất sản xuất.

vung-nui-quang-nam

Loading...

Một số khu tái định cư, khu định canh định cư chưa phù hợp, hạn chế về đất ở, thiếu đất sản xuất và xa nơi ở của dân. Tỷ lệ người dân thiếu nước sinh hoạt hợp tiêu chuẩn vệ sinh còn lớn; trong khi đó chất lượng nhiều công trình thấp, nhanh hư hỏng, xuống cấp, bỏ hoang sau khi đầu tư, hiện có 63 công trình hoạt động kém hiệu quả…

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Quảng Nam, để giải quyết thực trạng trên cần phải xây dựng chiến lược đất ở, đất sản xuất lâu dài cho dân mới là giải pháp căn cơ; phải lồng ghép nhiều nguồn vốn đầu tư, phát huy nguồn lực của đồng bào để giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt cho khu vực miền núi.

Loading...