Đề án đề nghị công nhận tiêu chuẩn đô thị loại II cho TP. Tam Kỳ

Vừa qua, UBND TP.Tam Kỳ tổ chức cuộc họp báo cáo Đề án đề nghị công nhận TP.Tam Kỳ đạt tiêu chuẩn đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Tam Ky phan dau dat do thi loai II
Đêm Tam Kỳ

TP. Tam Kỳ là Thành phố trung tâm chính trị – hành chính, kinh tế, văn hóa, lịch sử, du lịch của tỉnh; là một đô thị có vai trò thúc đẩy phát triển ngành du lịch, thương mại và công nghiệp của tỉnh Quảng Nam.

Loading...

Đây cũng là thành phố phát triển mạng lưới dịch vụ đô thị theo hướng hiện đại – văn minh và hiệu quả; phát triển công nghiệp gắn chặt với bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng trong các lĩnh vực; thu hút lao động có chất lượng cao.

Được biết, đối với điểm số đánh giá, phân loại đô thị được cụ thể hóa bằng 6 tiêu chuẩn và 49 chỉ tiêu quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD. Tiêu chuẩn chức năng đô thị đạt 10,5/15 điểm, tiêu chuẩn quy mô dân số toàn đô thị là 6,81/10 điểm; tiêu chuẩn mật độ dân số là 3,53/5 điểm, tiêu chuẩn tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt điểm tối đa 5/5, tiêu chuẩn hệ thống công trình hạ tầng đô thị 52,02/55 điểm; tiêu chuẩn kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 9,4/10 điểm. Tổng số đạt được là 87,08/100 điểm.

Cũng theo báo cáo của đề án, có 35 chỉ tiêu đạt mức tối đa, 4 chỉ tiêu đạt mức trung bình, 6 chỉ tiêu đạt mức tối thiểu và 4 chỉ tiêu không đạt. Tại cuộc họp, lãnh đạo các Sở, ban, ngành đã tham gia đóng góp ý kiến để hoàn thiện đề án.

 

Theo phân loại đô thị, đô thị loại 2 là phải đạt từ 70 đến 100 điểm, với những kết quả mà đảng bộ thành phố Tam Kỳ đã chỉ đạo đến nay đã cơ bản đạt các tiêu chí quan trọng và số điểm đạt được đủ điều kiện. Rất mong sẽ hoàn thành các thủ tục để đề nghị Chính phủ công nhận đô thị loại 2.

 

Loading...