Hơn 1.146 tỷ đồng đầu tư xây nhà máy nước Phú Ninh Quảng Nam

Hôm nay ngày 11.8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã phê duyệt đề xuất Dự án Nhà máy nước Phú Ninh với dự kiến công suất 350.000m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn I (2017 – 2024) 100.000m3/ngày đêm. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.146 tỷ đồng.

ho Phu Ninh quang nam
Hồ Phú Ninh là nơi cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy

Đây là dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOO (xây dựng – sở hữu – kinh doanh). Hồ Phú Ninh là nơi cung cấp nguồn nước thô cho nhà máy. Dự án hoàn thành sẽ hiện thực hóa quy hoạch cấp nước của tỉnh đến năm 2030 và nhu cầu nước sạch thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh

Loading...

 

Công trình thu, trạm bơm nước thô dự kiến khoảng 1,5ha; diện tích mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý nước khoảng 15ha; diện tích đất giải phóng mặt bằng tạm thời để đặt tuyến ống khoảng 30ha.

Nhà máy xử lý nước đặt tại xã Tam Xuân 2 huyện Núi Thành, sau khi hoàn thành với hệ thống đường ống truyền tải và phân phối trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai, các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành và TP.Tam Kỳ.

Loading...