Mở dải phân cách đoạn Km946+400 trên QL1 tại Quảng Nam

Tổng cục Đường Bộ Việt Nam vừa có thông báo về việc mở dải phân cách trên tuyến QL.1, cụ thể tổng cục yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện đóng, mở giải phân cách giữa nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam.

xin-mo-loi-di-cho-dan

Loading...

Theo Tổng cục Đường bộ VN, thực hiện Thông báo kết luận số 04/TB-BGTVT ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam; trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trường về các vấn đề liên quan đến an toàn giao thông trên QL.1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Nam ngày 12/01/2016.

Đồng thời, để giao thông trên tuyến QL.1 qua địa phận tỉnh Quảng Nam luôn đảm bảo an toàn và thông suốt, Tổng cục ĐBVN giao Cục Quản lý đường III chủ trì phối hợp với Nhà đầu tư dự án BOT và các đơn vị có liên quan của địa phương thực hiện điều chỉnh đóng, mở dải phân cách giữa kèm theo điều chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ cho phù hợp, cụ thể : Mở dải phân cách giữa tại Km946+400 (nút giao đường ĐH8.ĐB).

Mở dải phân cách giữa tại Km956+070 giao với đường ĐH3.DX; đồng thời, đóng vị trí đã mở dải phân cách giữa ở phía Nam liền kề.

Mở dải phân cách giữa đoạn Km974+1000 – Km975/QL.1; đồng thời, đóng vị trí đã mở dải phân cách giữa ở phía Bắc liền kề.

Mở dải phân cách giữa tại Km983+460/QL.1 ngã tư chợ Quán Gò, huyện Thăng Bình; đồng thời, đóng vị trí đã mở dải phân cách giữa ở phía Bắc liền kề.

Tổng cục Đường bộ VN yêu cầu Cục Quản lý đường bộ III triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục ĐBVN trước ngày 29/01/2016.

Loading...