Quảng Nam: Cân nhắc việc xây dựng tượng đài chiến thắng Đồn xã Đốc

Bộ VH-TT&DL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam về việc xây dựng tượng đài chiến thắng Đồn xã Đốc (thuộc Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng xã Đốc, huyện Bắc Trà My).

Bộ VH-TT&DL cho biết từ năm 2001, Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL) đã có quy định “Đối với di tích lưu niệm, lịch sử quân sự…, sử dụng các hình thức ghi nhận sự kiện như dựng bia, bia đài. Hạn chế việc xây dựng tượng đài”.

Loading...

Mặt khác, do di tích nằm xa khu dân cư nên khả năng khai thác, phát huy, tuyên truyền khi xây dựng tượng đài sẽ khó đạt hiệu quả như mong muốn. “Vì vậy, Bộ VH-TT&DL đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, cân nhắc chọn phương án xây dựng bia, biển giới thiệu di tích kết hợp tôn tạo cảnh quan di tích thay cho phương án xây dựng tượng đài” – văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam nêu.

Về quy trình thực hiện, Bộ VH-TT&DL cho biết việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cần được Bộ thỏa thuận chủ trương, thẩm định dự án trên cơ sở Nghị định 70/2012. Nghị định này quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Nguồn: http://plo.vn/
Loading...