Quảng Nam: Thi tuyển ý tưởng điều chỉnh quy hoạch Hội An và Cù Lao Chàm

Ngày 18.4, ông Nguyễn Hồng Quang – Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – đã ký văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

cu-lao-cham

Loading...

Theo đó, để bảo tồn, phát huy giá trị di sản phố cổ, định hướng phát triển của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, đồng thời đảm bảo cơ sở để triển khai các dự án trên địa bàn, yêu cầu UBND TP. Hội An khẩn trương lập quy hoạch điều chỉnh của thành phố và quy hoạch phân khu xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm). Lưu ý phải tổ chức thi tuyển ý tưởng quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, sớm hoàn thành đề án cơ chế, chính sách đặc thù bảo tồn, phát triển, phát huy giá trị di sản Hội An theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Xây dựng và Sở Kế hoạch – Đầu tư phối hợp với Hội An và các ngành có liên quan thực hiện. Về đề án cơ chế, chính sách đặc thù phải hoàn thiện và báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư trong tháng 5.2017.

Nguồn: http://laodong.com.vn/thoi-su-xa-hoi/quang-nam-thi-tuyen-y-tuong-dieu-chinh-quy-hoach-hoi-an-va-cu-lao-cham-657245.bld
Loading...