Quảng Nam: Từ ngày 5.9 nhận hồ sơ đăng ký thi tuyển công chức

Ngày 5.9, Sở Nội vụ ra thông báo về việc thi tuyển công chức làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2016.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển dụng như sau:

Loading...

tuyen-dung-cong-chuc

Về hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh download các mẫu hồ sơ đăng ký dự thi tại website của Sở Nội vụ (Sở Nội vụ không in và bán hồ sơ đăng ký thi).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 5.9 đến 17 giờ ngày 7.10; buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ trong các ngày làm việc.

Địa điểm nhận hồ sơ tại đơn vị có nhu cầu tuyển dụng vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự thi (các sở, ban ngành nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ hoặc Văn phòng sở; UBND các huyện, thị xã, thành phố nộp tại Phòng Nội vụ).

Về tài liệu ôn thi, download danh mục tài liệu ôn thi tại website của Sở Nội vụ, kể từ ngày 15.9 (Sở Nội vụ không in và bán tài liệu ôn thi). Địa chỉ website của Sở Nội vụ: “http://www.noivuqnam.gov.vn”.

Thời gian, địa điểm ôn tập, tổ chức thi tuyển… do Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh quyết định và sẽ thông báo đến từng thí sinh, sau 15 ngày kể từ ngày kết thúc nhận hồ sơ đăng ký dự thi.

Mọi chi tiết (nếu chưa rõ) có thể liên hệ tại Phòng Công chức viên chức Sở Nội vụ Quảng Nam. Địa chỉ: 268 Trưng Nữ Vương, TP.Tam Kỳ, hoặc qua số điện thoại: 0510.810.435 để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: http://baoquangnam.vn/chinh-tri/cai-cach-hanh-chinh/201609/tu-ngay-59-nhan-ho-so-dang-ky-thi-tuyen-cong-chuc-697552/
Loading...