Quảng Nam xây dựng nhà máy nước 1.200 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án BOO (Đầu tư, kinh doanh, sở hữu) Nhà máy nước Phú Ninh với dự kiến công suất 350.000m3/ngày đêm, trong đó giai đoạn I (2017 – 2024) 100.000m3/ngày đêm. 
ho-phu-ninh-dep
Hồ Phú Ninh, nơi sẽ cung cấp nước cho nhà máy

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính Việt Thành làm chủ đầu tư Tổng mức đầu tư dự án hơn 1.220 tỉ đồng theo hình thức Hợp đồng BOO. Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2015.

Công trình thu, trạm bơm nước thô dự kiến khoảng 1,5ha; diện tích mặt bằng xây dựng nhà máy xử lý nước khoảng 15ha; diện tích đất giải phóng mặt bằng tạm thời để đặt tuyến ống khoảng 30ha.

Loading...

Nguồn nước của nhà máy khi đi vào hoạt động sẽ là nguồn nước thô được khai thác từ hồ Phú Ninh. Việc đầu tư dự án Nhà máy nước Phú Ninh nằm trong chiến lược quy hoạch cấp nước tỉnh Quảng Nam đến năm 2030.

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước tới các khu vực Khu kinh tế mở Chu Lai, khu đô thị, khu công nghiệp, nông thôn của tỉnh Quảng Nam, bao gồm công trình nước thô, nhà máy xử lý nước và mạng lưới đường ống chuyển tải và phân phối nước sạch sinh hoạt, đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn nước sạch QCVN 01/2009-BYT, TCVN-33/2006-BXD.

Loading...