Quy hoạch mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định tỉnh Quảng Nam

Ngày 16.10, UBND tỉnh cho biết, vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

xe-buyt-quang-nam

Loading...

Theo quy hoạch được phê duyệt, giai đoạn 2015 – 2020 sẽ củng cố và phát triển 35 tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, nhằm mục tiêu phát triển mạng lưới vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh một cách hợp lý, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân thuận lợi với chi phí hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và đảm bảo ATGT trên địa bàn.

Đồng thời sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, từng bước xây dựng và đưa ra các giải pháp khai thác, kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh một cách hiệu quả; tạo sự công khai, minh bạch, bình đẳng cho các đơn vị kinh doanh vận tải; tăng cường thu hút đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh.

Loading...