Tin Tam Kỳ – Quảng Nam

Lộ diện cách thức môi giới mại dâm của đường dây gái gọi cao cấp ở Đà Nẵng

Để đường dây mại dâm cao cấp chuyên phục vụ cho người nước ngoài hoạt động, Hương mua nhiều sim điện thoại và lập nhóm liên lạc chung trên Facebook có tên “Tập đoàn phò”. Khi tìm được mối, “tú bà” này sẽ điều “đào” đến bán dâm. Ngày 4/3, TAND TP. Đà Nẵng mở …

Đọc Thêm