Tổng số bà mẹ Việt Nam anh hùng được nhận phụng dưỡng suốt đời là 1.095

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình.

me-viet-nam-anh-hung-Quang-Nam
Lãnh đạo thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ VNAH

Đặc biệt là phong trào phụng dưỡng suốt đời các Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn toàn tỉnh. Nhiều địa phương và đơn vị đã rất tích cực tham gia phong trào như: huyện Đại Lộc: 42 mẹ, huyện Điện Bàn: 42 mẹ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam và Công an tỉnh Quảng Nam, mỗi đơn vị nhận phụng dưỡng 18 mẹ.

Loading...

Đến nay, Quảng Nam có tổng số 11.659 mẹ được Chủ tịch nước ký quyết định truy tặng và phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ VNAH, trong đó có 1.095 mẹ còn sống và tất cả đều đã được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời.

Loading...