UBND huyện Bắc Trà My tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016

UBND huyện Bắc Trà My thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2016:

tuyen-dung-giao-vien-bac-tra-my

LƯU Ý: KHÔNG YÊU CẦU HỘ KHẨU, có tổng cộng 287 chỉ tiêu cho tất cả các môn.

Chi tiết thông tin tuyển dụng như sau: 

Loading...

tuyen-dung-giao-vien-bac-tra-my

tuyen-dung-giao-vien-bac-tra-my
tuyen-dung-giao-vien-bac-tra-my

tuyen-dung-giao-vien-bac-tra-my

Loading...

Bài Viết Liên Quan