Vinaconex trúng gói thầu quản lý lũ – hoàn thiện tuyến đê sông Bàn Thạch – Quảng Nam

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex vừa trúng Gói thầu TK-01: Hợp phần Quản lý lũ lụt – Hoàn thiện tuyến đê sông Bàn Thạch thuộc Dự án Phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh và Đăk Lăk.

trung-goi-thau-quang-nam

Loading...

Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam là bên mời thầu, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi không sơ tuyển trong nước. Giá gói thầu đưa ra là 156.011.903.300 đồng, Vinaconex đã trúng với giá 137.631.564.563 đồng, giảm khoảng 18 tỷ đồng so với giá gói thầu. Hợp đồng Gói thầu sẽ được ký theo hình thức đơn giá điều chỉnh với thời gian thực hiện 540 ngày.

Theo Vinaconex, giá trị hợp đồng xây lắp chuyển tiếp từ năm 2015 sang cộng với giá trị ký mới trong năm 2016 đến thời điểm này của Tổng công ty đạt 3.532,51 tỷ đồng, trong đó giá trị chuyển tiếp từ năm 2015 là 3.336,86 tỷ đồng.

Được biết, rất nhiều gói thầu, dự án lớn đang được Tổng công ty Vinaconex thực hiện, như: Gói thầu số A8 – Xây dựng đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai, Gói thầu XL-08 Dự án Đường cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh…

Loading...